ОБЯВА

 

„МЕРЕСЕВ” ЕООД гр. Стара Загора обявява публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем на Автомивка, находяща се в двора на „Мересев“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. “Димчо Стаев“ № 28, включваща:

 

Местонахождение

Обект

Площ

1

гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28, югозападен ъгъл на дворното място

Метален павилион – Пункт за измиване, два поста

72 кв.м.

2

гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28, южно от четириетажната производствена сграда

Масивна пристройка-склад

36 кв. м.

3

гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28

Дървен павилион – западна част

32 кв. м.

4

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28

Площадка асфалтобетонова – обслужваща площ на

100 кв. м.

Депозит за участие в търга е в размер на 395.00 лв., платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

            Търгът ще се проведе на 29.08.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 12.09.2022 г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с явно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора 

 За повече информация на телефон: 0876 388 371

  • Начало
  •  

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОБЯВИ

ОБЯВА

 

 

         На основание решение №1671/20.04.2022 г. на ОбС – Стара Загора, „МЕРЕСЕВ”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

 

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, север

Офис помещение с площ от 25 кв.м

200.00

2

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28

Складово помещения от 88,43 кв.м

300.00

3

гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80

Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м

600.00

4

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55

Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м

1000.00

5

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84

Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м

1000.00

 

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната  тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

            Търгът ще се проведе на 09.05.2022г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД, находяща се в гр.Стара Загора, ул. ”Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се проведе на 23.05.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „МересевЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. Димчо Стаев №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел Деловодство на МересевЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора 

За повече информация на телефон: 0988979815

 

4. OБЯВА / дата: 30.11.2021 г.

  • Предмет: „МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, северОфис помещение с площ от 25 кв.м.200.00
2гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28Поземлен имот с площ от 36 кв.м.60.00
3гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м690.00
4гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м.1250.00
5гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м.1200.00

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 15.12.2021г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 05.01.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора.

За повече информация на телефон: 0988979815

3. OБЯВА / дата: 10.09.2021 г.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 01.10.2021г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 15.10.2021г. от 12.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

За повече информация на телефон: 0878357062

Публична покана ID9044200 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на кроялно оборудване за нуждите на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора”

Документи за изтегляне:

Публична покана ID9044199 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка на специализиран CAD софтуер за шивашката промишленост, дигитайзер и широкоформатен плотер за нуждите на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора

Документи за изтегляне:

  • Начало

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОБЯВИ

ОБЯВА

 

 

         На основание решение №1671/20.04.2022 г. на ОбС – Стара Загора, „МЕРЕСЕВ”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

 

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, север

Офис помещение с площ от 25 кв.м

200.00

2

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28

Складово помещения от 88,43 кв.м

300.00

3

гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80

Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м

600.00

4

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55

Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м

1000.00

5

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84

Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м

1000.00

 

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната  тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

            Търгът ще се проведе на 09.05.2022г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД, находяща се в гр.Стара Загора, ул. ”Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се проведе на 23.05.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „МересевЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. Димчо Стаев №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел Деловодство на МересевЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора 

За повече информация на телефон: 0988979815


4. OБЯВА / дата: 30.11.2021 г.

  • Предмет: „МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1 гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, север Офис помещение с площ от 25 кв.м. 200.00
2 гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28 Поземлен имот с площ от 36 кв.м. 60.00
3 гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80 Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м 690.00
4 гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55 Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м. 1250.00
5 гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84 Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м. 1200.00

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 15.12.2021г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 05.01.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора.

За повече информация на телефон: 0988979815

3. OБЯВА / дата: 10.09.2021 г.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 01.10.2021г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 15.10.2021г. от 12.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

За повече информация на телефон: 0878357062

Публична покана ID9044200 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на кроялно оборудване за нуждите на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора”

Документи за изтегляне:

Публична покана ID9044199 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка на специализиран CAD софтуер за шивашката промишленост, дигитайзер и широкоформатен плотер за нуждите на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора

Документи за изтегляне: