Регистрация
Вашата парола ще бъде генерирана автоматично и изпратена на вашия имейл адрес.

ОБЯВА

„МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

№ Местонахождение Обект Наем лв. без ДДС
1. гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28, ет. 4, север Офис помещение с площ от 25 кв.м. 200 лв.
2. гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28 Складово помещение 300 лв.
3. гр. Стара Загора, ул. „Д. Стаев“ № 28, ет. 4 Офис помещение с площ от 25 кв.м. 200 лв.
4. гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковски № 80 Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м 600 лв.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.
Търгът ще се проведе на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. “Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се проведе на 02.05.2023 г. от 10.00 ч. на същото място.
Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.
Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора
За повече информация на телефон: 0876388371

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОБЯВИ

ОБЯВА

 

 

         На основание решение №1671/20.04.2022 г. на ОбС – Стара Загора, „МЕРЕСЕВ”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

 

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, север

Офис помещение с площ от 25 кв.м

200.00

2

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28

Складово помещения от 88,43 кв.м

300.00

3

гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80

Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м

600.00

4

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55

Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м

1000.00

5

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84

Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м

1000.00

 

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната  тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

            Търгът ще се проведе на 09.05.2022г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД, находяща се в гр.Стара Загора, ул. ”Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се проведе на 23.05.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „МересевЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. Димчо Стаев №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел Деловодство на МересевЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора 

За повече информация на телефон: 0988979815

 

4. OБЯВА / дата: 30.11.2021 г.

  • Предмет: „МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, северОфис помещение с площ от 25 кв.м.200.00
2гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28Поземлен имот с площ от 36 кв.м.60.00
3гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м690.00
4гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м.1250.00
5гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м.1200.00

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 15.12.2021г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 05.01.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора.

За повече информация на телефон: 0988979815

3. OБЯВА / дата: 10.09.2021 г.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 01.10.2021г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 15.10.2021г. от 12.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

За повече информация на телефон: 0878357062

Публична покана ID9044200 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на кроялно оборудване за нуждите на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора”

Документи за изтегляне:

Публична покана ID9044199 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка на специализиран CAD софтуер за шивашката промишленост, дигитайзер и широкоформатен плотер за нуждите на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора

Документи за изтегляне:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОБЯВИ

ОБЯВА

 

 

         На основание решение №1671/20.04.2022 г. на ОбС – Стара
Загора, „МЕРЕСЕВ”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на следните недвижими имоти:

 

Местонахождение

Обект

Начална
наемна цена в лв. без ДДС

1

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, север

Офис помещение с площ от 25 кв.м

200.00

2

гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28

Складово помещения от 88,43 кв.м

300.00

3

гр. Стара Загора, ул.
Г.С.Раковски № 80

Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м

600.00

4

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55

Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м

1000.00

5

гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84

Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м

1000.00

 

Депозит за участие в търга е в
размер на 10 на сто от началната  тръжна
цена, платими в лева по банков път по сметка
BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на
дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

            Търгът ще се проведе на 09.05.2022г.
от 10.00 ч.
в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД,
находяща се в гр.Стара Загора, ул. ”Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се
проведе на 23.
05.2022г. от
10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде
закупена до 16.00 часа на деня,
предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „
МересевЕООД Стара Загора –
Административна сграда ул.
Димчо
Стаев
№28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с
тайно наддаване – до 9.00 ч.
на обявената дата за провеждане на търга в
отдел
Деловодство на МересевЕООД Стара Загора на
горепосочения адрес.

Оглед
на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на
документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара
Загора 

За
повече информация на телефон: 0988979815

 

4. OБЯВА / дата: 30.11.2021 г.

  • Предмет: „МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

Местонахождение

Обект

Начална наемна цена в лв. без ДДС

1гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28, ет.4, северОфис помещение с площ от 25 кв.м.200.00
2гр. Стара Загора, ул. „Д.Стаев“ № 28Поземлен имот с площ от 36 кв.м.60.00
3гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 80Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м690.00
4гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 55Магазин в партерен етаж с площ от 94.45 кв.м.1250.00
5гр. Стара Загора, ул. „Ген.Гурко“ № 84Магазин в партерен етаж с площ от 126.31 кв.м.1200.00

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 15.12.2021г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 05.01.2022г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора.

За повече информация на телефон: 0988979815

3. OБЯВА / дата: 10.09.2021 г.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81СЕСВ97901004550901 или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28.

Търгът ще се проведе на 01.10.2021г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 28. Повторен търг ще се проведе на 15.10.2021г. от 12.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ЕООД Стара Загора – Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ №28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване – до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

За повече информация на телефон: 0878357062

Публична покана ID9044200 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на кроялно оборудване за нуждите на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора”

Документи за изтегляне:

Публична покана ID9044199 / дата: 24.07.2015 г.

  • Предмет: „Доставка на специализиран CAD софтуер за шивашката промишленост, дигитайзер и широкоформатен плотер за нуждите на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора

Документи за изтегляне: