“Мересев” ЕООД разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок изпълнение на поръчките.

“Мересев” ЕООД е специализирано в производството на следните видове шевни изделия: