Регистрация
Вашата парола ще бъде генерирана автоматично и изпратена на вашия имейл адрес.
“Мересев” ЕООД разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок изпълнение на поръчките.

“Мересев” ЕООД е специализирано в производството на следните видове шевни изделия: